Hướng dẫn quản trị website

Đường dẫn trang quản trị: https://chanhthu.com/backoffice/
Tên đăng nhập: chanhthu_ad
Mật khẩu đăng nhập: <Đã cung cấp qua email sales@chanhthu.com>

Một số chú ý:

Quản trị viên cần có kiến thức với nền tảng WordPress và theme Flatsome:
Tham khảo hướng dẫn cơ bản về WordPress: https://www.youtube.com/watch?v=yHeuj-tTzdU
Tham khảo hướng dẫn cơ bản về Flatsome: https://www.youtube.com/watch?v=6B7MaZfHdmk

Trước khi ảnh tải ảnh lên website, nên nén hình ảnh cho dung lượng thấp để tăng tốc độ tải trang cho website. Website tải quá lâu sẽ làm giảm khả năng SEO. Công cụ nén ảnh và resize kích thước ảnh online: birme.net hoặc tinypng.com. Tên file hình ảnh nên để không dấu tiếng Việt.

01. Chỉnh sửa phần menu đầu trang

Bước 1: Vào mục Giao diện -> Menu

Bước 2: Chọn sửa Menu chính (là trình đơn chính)

Bước 3: Kéo thả các Trang, Chuyên mục… vào menu. Các Trang, Bài viết, Chuyên mục… cần được tạo trước

Bước 4: Sắp xếp lại các mục menu bằng cách kéo thả

Bước 5: Lưu lại các thay đổi

Làm tương tự đối với Footer Menu cho trình đơn ở chân trang.

02. Chỉnh sửa phần cuối trang

Bước 1: Vào mục Settings tại top bar -> UX Blocks

Bước 2: Tìm và chọn mục Footer -> Edit with UX Builder

Bước 3: Chọn từng khối textbox để thay đổi nội dung

Chú ý:

Cần kiến thức về UX Builder của theme Flatsome để thao tác, chỉnh sửa nội dung. Tham khảo thêm link hướng dẫn cơ bản về Flatsome tại đầu trang hướng dẫn.

03. Đăng bài viết tin tức

Trong trang quản trị, vào mục Bài viết. Các bài viết được phân loại thành 2 chuyên mục: Tin tức Chánh Thu và Tuyển dụng. Quản trị viên có thể thêm sửa xóa các chuyên mục bằng cách vào mục Bài viết -> Chuyên mục.

Để tạo bài viết mới, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Bài viết tại thanh menu quản trị

Bước 2: Chọn mục Thêm mới bài viết

Bước 3: Nhập tiêu đề, nội dung, chọn chuyên mục cho bài viết, hình ảnh đại diện…

Bước 4: Lưu lại các thay đổi

Tips: Khi soạn thảo, ấn Enter sẽ chuyển sang một đoạn văn mới. Nếu chỉ muốn xuống dòng mà không sang đoạn văn bản mới, ấn Shift + Enter.

04. Đăng bài sản phẩm

Trong trang quản trị, vào mục Sản phẩm. Các sản phẩm được phân loại thành 2 danh mục: Trái cây xuất khẩu và Trái cây khác. Quản trị viên có thể thêm sửa xóa các danh mục sản phẩm bằng cách vào mục Sản phẩm -> Danh mục.

Để tạo sản phẩm mới, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Sản phẩm tại thanh menu quản trị

Bước 2: Chọn mục Thêm mới

Bước 3: Nhập tiêu đề, nội dung ngắn, nội dung chi tiết, chọn danh mục cho sản phẩm, hình ảnh đại diện, hình ảnh gallery…

Bước 4: Lưu lại các thay đổi

Tips: Khi soạn thảo, ấn Enter sẽ chuyển sang một đoạn văn mới. Nếu chỉ muốn xuống dòng mà không sang đoạn văn bản mới, ấn Shift + Enter.

05. Đăng bài tuyển dụng

Để tạo bài viết tuyển dụng mới, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Bài viết tại thanh menu quản trị

Bước 2: Chọn mục Thêm mới bài viết

Bước 3: Nhập tiêu đề, nội dung, chọn chuyên mục Tuyển dụng cho bài viết, hình ảnh đại diện…

Bước 4: Lưu lại các thay đổi

Tips: Khi soạn thảo, ấn Enter sẽ chuyển sang một đoạn văn mới. Nếu chỉ muốn xuống dòng mà không sang đoạn văn bản mới, ấn Shift + Enter.

06. Chỉnh sửa trang chủ

Bước 1: Vào mục Trang

Bước 2: Tìm và chọn Trang chủ -> Edit with UX Builder

Bước 3: Chọn từng khối textbox để thay đổi nội dung

Chú ý:

Cần kiến thức về UX Builder của theme Flatsome để thao tác, chỉnh sửa nội dung. Tham khảo thêm link hướng dẫn cơ bản về Flatsome tại đầu trang hướng dẫn.

07. Chỉnh sửa trang giới thiệu

Bước 1: Vào mục Trang

Bước 2: Tìm và chọn Giới thiệu -> Edit with UX Builder

Bước 3: Chọn từng khối textbox để thay đổi nội dung

Chú ý:

Cần kiến thức về UX Builder của theme Flatsome để thao tác, chỉnh sửa nội dung. Tham khảo thêm link hướng dẫn cơ bản về Flatsome tại đầu trang hướng dẫn.

08. Chỉnh sửa trang Chứng nhận tiêu chuẩn

Bước 1: Vào mục Trang

Bước 2: Tìm và chọn Chứng nhận tiêu chuẩn -> Edit with UX Builder

Bước 3: Chọn từng khối textbox để thay đổi nội dung

Chú ý:

Cần kiến thức về UX Builder của theme Flatsome để thao tác, chỉnh sửa nội dung. Tham khảo thêm link hướng dẫn cơ bản về Flatsome tại đầu trang hướng dẫn.

09. Chỉnh sửa trang Lịch sử & định hướng phát triển

Bước 1: Vào mục Trang

Bước 2: Tìm và chọn Lịch sử và định hướng phát triển -> Edit with UX Builder

Bước 3: Chọn từng khối textbox để thay đổi nội dung

Chú ý:

Cần kiến thức về UX Builder của theme Flatsome để thao tác, chỉnh sửa nội dung. Tham khảo thêm link hướng dẫn cơ bản về Flatsome tại đầu trang hướng dẫn.

10. Chỉnh sửa trang Thành viên ban quản trị

Bước 1: Vào mục Trang

Bước 2: Tìm và chọn Chỉnh sửa trang Thành viên ban quản trị -> Edit with UX Builder

Bước 3: Chọn từng khối textbox để thay đổi nội dung

Chú ý:

Cần kiến thức về UX Builder của theme Flatsome để thao tác, chỉnh sửa nội dung. Tham khảo thêm link hướng dẫn cơ bản về Flatsome tại đầu trang hướng dẫn.

11. Đăng hình ảnh lên trang Gallery

Bước 1: Vào mục Trang

Bước 2: Tìm và chọn Chỉnh sửa trang Gallery -> Edit with UX Builder

Bước 3: Chọn khối Gallery và thêm hình ảnh vào bộ sưu tập

Chú ý:

Cần kiến thức về UX Builder của theme Flatsome để thao tác, chỉnh sửa nội dung. Tham khảo thêm link hướng dẫn cơ bản về Flatsome tại đầu trang hướng dẫn.

12. Chỉnh sửa trang liên hệ

Bước 1: Vào mục Trang

Bước 2: Tìm và chọn Chỉnh sửa trang Liên hệ -> Edit with UX Builder

Bước 3: Chọn khối nội dung và chỉnh sửa

Chú ý:

Cần kiến thức về UX Builder của theme Flatsome để thao tác, chỉnh sửa nội dung. Tham khảo thêm link hướng dẫn cơ bản về Flatsome tại đầu trang hướng dẫn.

13. Chỉnh sửa trang Tuyển dụng

Bước 1: Vào mục Trang

Bước 2: Tìm và chọn Chỉnh sửa trang Tuyển dụng -> Edit with UX Builder

Bước 3: Chọn khối nội dung và chỉnh sửa

Chú ý:

Cần kiến thức về UX Builder của theme Flatsome để thao tác, chỉnh sửa nội dung. Tham khảo thêm link hướng dẫn cơ bản về Flatsome tại đầu trang hướng dẫn.

14. Thiết lập email nhận thông báo khi có liên hệ gửi từ website

Website có sử dụng một số form để khách liên hệ ngay trên website. Có ba nơi được đặt form liên hệ: Trang liên hệ, Trang chi tiết sản phẩm, Chân trang. Để thiết lập email thông báo, thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Vào mục Settings tại top bar -> Chọn Form liên hệ

Bước 2: Tìm và chọn từng loại form -> Chọn tab Cấu hình email

Bước 3: Để thay đổi email nhận thông báo, chọn vào trường Mail nhận. Điền các email, có thể thiết lập nhiều email nhận cùng lúc, mỗi email cách nhau bởi dấu phẩy.

15. Chỉnh sửa cột bên phải (sidebar) trang chi tiết bài viết tin tức

Tại trang chi tiết bài viết tin tức có cột sidebar bên phải, chưa hộp tìm kiếm, banner, các bài viết mới nhất. Để chỉnh sửa thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Giao diện -> Chọn Widget

Bước 2: Tìm và chọn khối widget Sidebar

Bước 3: Thay banner, đường link…

16. Hướng dẫn dịch website

Để dịch website ra các ngôn ngữ, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Quick access -> Chọn Translate site

Bước 2: Chờ biểu tượng loading xong

Bước 3: Duyệt từng trang trên website để dịch. Nhấp chuột vào biểu tượng edit, dịch từng câu và đoạn văn.