Đại biểu tham dự Lễ Khởi công Dự án Nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu Chánh Thu Đắk Lắk
10/03/2023

Lễ khởi công Dự án nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu Chánh Thu Đắk Lắk

参看
Bà Ngô Tường Vy CEO Chánh Thu tham luận tại Diễn đàn MeKong 
20/12/2022

Chanh Thu 在 2022 年湄公河创业论坛上提议打造“越南制造”水果品牌

参看
Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam
28/11/2022

自豪地成企业为第一家将越南柚子出口到美国

参看
18/09/2022

自豪以正贸方式出口中国市场的第一批榴莲

参看
19/08/2022

正秋水果进出口有限公司-提升越南水果品牌

参看
30/08/2016

正秋公司考察澳大利亚市场

参看
19/01/2012

正秋 符合美国市场的出口标准

参看
10/01/2012

越南企业表彰奖

参看
30/12/2011

正秋公司获得 GlobalGAP 认证

参看
09/12/2011

正秋公司获得黄金像

参看
01/08/2010

正秋获得农业、农民和农村发展奖章

参看
30/07/2010

正秋建立并扩大了更多 VietGap 认证的种植区

参看
1 2