Đại biểu tham dự Lễ Khởi công Dự án Nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu Chánh Thu Đắk Lắk
10/03/2023

Lễ khởi công Dự án nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu Chánh Thu Đắk Lắk

Read more
Bà Ngô Tường Vy CEO Chánh Thu tham luận tại Diễn đàn MeKong 
20/12/2022

Chanh Thu proposes to build a fruit brand "Made in Vietnam" at Mekong Startup Forum 2022

Read more
Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam
28/11/2022

Proud to be the first exporter of Vietnamese pomelos to the United States

Read more
18/09/2022

Proud to be the first batch of durian officially exported to China

Read more
19/08/2022

Chanh Thu Fruit Import-Export Company - Elevate the brand of Vietnamese fruit

Read more
30/08/2016

Chanh Thu surveyed the Australian market

Read more
19/01/2012

Chanh Thu meets export standards to the US market

Read more
10/01/2012

Award honoring Vietnamese enterprises

Read more
30/12/2011

Chanh Thu Company was granted GlobalGAP certification

Read more
09/12/2011

Chief Receives the Golden Icon

Read more
01/08/2010

Chanh Thu received a medal for the development of agriculture, farmers, and rural areas

Read more
30/07/2010

Chanh Thu builds and expands more VietGap-certified planting areas

Read more
1 2