Chánh thu Tuyển dụng
24/05/2024
chanhthu_ad

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Chánh Thu Tuyển dụng
Chánh Thu Tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc hằng ngày:

– Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc.
– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh như: Các hoạt động của DN liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của DN: Có thể
là việc mua bán hàng hóa, CCDC, TSCD,… thực hiện Thu tiền/ chi tiền,..
– Rà soát các bộ thanh toán từ kế toán thanh toán trước khi trình kế toán trưởng
– Hạch toán thu nhập khác, chi phí, khấu hao, TSCĐ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.
– Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật
liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
– Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho), thời gian tồn kho tại
từng kho thông qua kế toán kho.
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
– Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
– Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo
yêu cầu của Kế toán trưởng.
– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định
Công việc hằng tháng:
– Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và tỷ lệ hao hụt của nguyên vật liệu.
– Hạch toán lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương
– Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ…Hạch
toán các khoản phân bổ đó.
– Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
– Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng
tháng;
– Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
– Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN.
– Lập các Báo cáo Nội bộ theo yêu cầu Nhà Quản lý như: Báo cáo quản trị (Báo cáo
tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu … )
– Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo tháng
– Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý. Thuế TNDN: Không cần nộp tờ khai. Tự tính số tiền
thuế TNDN (Nếu có phát sinh thì thực hiện nộp tiền thuế TNDN)
– Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu
Công việc hàng quý
– Lập các báo cáo nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý)
– Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế
toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản;
– Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái;
– Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng
Công việc hàng năm
– Nộp tiền thuế Môn bài (đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động)
– Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài (Đối với nhưng doanh nghiệp mới thành lập)
– Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ; Hạch
toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
– Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
– Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN
– Lập báo cáo tài chính.
– Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)
– In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng, báo cáo nhập xuất tồn kho,sổ chi tiết,….)

QUYỀN LỢI

·      Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh
·      Thưởng cuối năm, lương tháng 13+,… tùy vào tình hình kinh doanh hằng năm
·      Môi trường trẻ trung, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp
·      Được đào tạo, nâng cao trong và ngoài nước về các kỹ năng liên quan
·      Được cấp thiết bị làm việc
·      Hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như teambuilding, khám sức khỏe, thưởng ngày lễ, chế độ công tác phí,…

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

hr@chanhthu.com

028.62788887
Số 41 Đường số 17, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM
T2-T6 (Giờ hành chính), T7 làm online
Hoặc theo chỉ định của TGĐ
Category:

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked as *