01/08/2010
chanhthu_ad

Chánh Thu nhận được kỷ niệm chương vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Giải thưởng “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn” được tổ chức nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, hoạt động tích cực, có những đóng góp to lớn, hiệu quả cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm chiến lược an ninh lương thực quốc gia, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân, tuyên truyền các thành tựu kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững tạo nên những sản phẩm hàng hóa nông – lâm – ngư nghiệp sạch… góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Lễ vinh danh trao tặng Giải thưởng “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn” lần thứ nhất năm 2010 được tổ chức vào ngày 31-7-2010, tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Trong buổi lễ này, công ty Chánh Thu đã vinh dự nhận được kỷ niệm chương. Đây là kết quả cho những thành quả trong kinh doanh và sự đóng góp cho xã hội của Chánh Thu.

Trả lời %s

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *