30/07/2010
chanhthu_ad

Chánh Thu xây dựng và mở rộng thêm vùng trồng đạt chứng nhật VietGap

Ngày nay, người tiêu dùng đã chú trọng đến việc sử dụng các sản phẩm an toàn, có nguồn gốc, trong đó có rau VietGAP. Người sản xuất cũng đã ý thức phải sản xuất ra các sản phẩm an toàn như VietGAP mới bán ra được thị trường.

Để đáp ứng nhu cầu này của thị trường trái cây xuất khẩu, công ty Chánh Thu đã tiến hành mở rộng thêm vùng trồng đạt chứng nhận VietGap. Ngoài ra công ty còn đầu tư công nghệ bảo quản trái cây để giảm tỷ lệ hao hụt, tăng thời gian bảo quản. Cụ thể về diện tích mở rộng vùng trồng đạt chứng nhận VietGap như sau:

  • Quả chôm chôm có 3 vùng trồng theo tiêu chuẩn VietGap
  • Quả nhãn có 3 vùng trồng đạt tiêu chuẩn VietGap
  • Quả bưởi có một vùng trồng đạt tiêu chuẩn VietGap
  • Quả xoài có một vùng trồng đạt tiêu chuẩn VietGap
Công ty Chánh Thu tiến hành mở rộng thêm vùng trồng đạt chứng nhận VietGap
Công ty Chánh Thu tiến hành mở rộng thêm vùng trồng đạt chứng nhận VietGap
Công ty Chánh Thu tiến hành mở rộng thêm vùng trồng đạt chứng nhận VietGap

Trả lời %s

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *