09/12/2011

Chánh Thu nhận biểu tượng vàng

Xem thêm
01/08/2010

Chánh Thu nhận được kỷ niệm chương vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Xem thêm
30/07/2010

Chánh Thu xây dựng và mở rộng thêm vùng trồng đạt chứng nhật VietGap

Xem thêm
26/06/2010

Câu chuyện sản phẩm: Trái Sầu riêng tươi của Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu

Xem thêm
26/06/2010

Câu chuyện sản phẩm: Trái Sầu Riêng Cấp Đông Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu

Xem thêm
1 2